Help

Is het opstarten van pin-a-desk moeilijk voor mijn organisatie?

Nee, zodra de medewerkers zich aanmelden met het Microsoft-account van het werk, worden zij als dusdanig herkend en zijn vanaf dan ook lid van de organisatie in pin-a-desk.